હાલમાં ઉપલબ્ધ બુક સ્ટોર્સ ની યાદી.

બુક સ્ટોરની યાદી

હાલમાં ઉપલબ્ધ બુક સ્ટોર્સ ની યાદી.

 • અમદાવાદ

1.મોહશીન મન્સૂરી બુક સ્ટોર  :-Dudhwala Complex, Near Shubham Hall, Swami Vivekananda Road, Astodia Chakla, Khamasa Phone : 079 2535 0794 

2.ન્યુ ઝવેરી બુક સ્ટોર;-  Near Fernandez Bridge, Gandhi Road. Phone: 079 2535 7232

3.ઉઝમા પબ્લિકેશન Near J P Chowk, Gujarat Samachar Press, Khanpur  07925500790 
4.ગર્ગ લાઈબ્રેરી – આશ્રમ રોડ

5.શ્રીજી બુક બેંક, બાપુનગર, અમદાવાદ

6.શ્રીજી બુક સત્તાધાર, અમદાવાદ

7.સાહિત્ય મંદિર, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ

8.A TO Z બુક સ્ટોર 
9.અતુલ બુક સ્ટોર,ગાંધી રોડ.
10. ન્યુ મોડર્ન બુક એજ્ન્સી ગાંધી રોડ.
11.મહાવીર બુક સ્ટોર (અંકુર ચાર રસ્તા)
12.સ્ટેડીયમ બુક સેન્ટર (સ્ટેડીયમ સર્કલ)
13.પટેલ સ્ટેશનરી (જુહાપુરા, સરખેજ રોડ)

 • ગાંધીનગર

1.જલારામ બુક સ્ટોર સચિવાલય પાસે, ગાંધીનગર

2.ભારત બુક સ્ટોર

3.યોગી બુક સ્ટોર

4.એસ.ટી. બુક સ્ટોર બસ સ્ટેન્ડ

5.અભિષેક બુક સ્ટોર

 • પાલનપુર

1.ગણેશ ટ્રેડીગ
2.દત્ત સ્ટેશનરી, ગઠામણ ગેટ

 • દાહોદ
 1.  પુજા બુક સ્ટોર
 2. બ્લોસમ બુક સ્ટોર
 3. મોનાર્ક બુક સ્ટોર
 • વડોદરા

1.દીપેશ બુક સ્ટોર

2.લીબર્ટીઝ બુક સેન્ટર

3.પોપ્યુલર બુક સ્ટોર

4.બિંદુ બુક સ્ટોર

5.એલાઈંસ બુક ડેપો

6.નિલેશ બુક ડેપો 

7.રાજેશ કિતાબ ઘર

 • મહેસાણા

1.વારાહી લાઈબ્રેરી

2.મહાલક્ષ્મી પુસ્તક ભંડાર

3.એસ.ટી. બુક સ્ટોર બસ સ્ટેન્ડ

 • ગોધરા

1.શ્રીજી સ્ટેશનરી

2.તિરુપતિ બુક સ્ટોર

3.હરિશ્વા બુક સ્ટોર

 • ડીસા

1.એસ.ટી. બુક સ્ટોર બસ સ્ટેન્ડ 
2.અંકુર બુક સ્ટોર,સરદાર પટેલ ગાર્ડન.  

 •  સુરેન્દ્રનગર

1.મંગલમ બુક સ્ટોર

 • ભાવનગર

1.કિતાબઘર

2.સમીર બુક સ્ટોર

3.શાહ એન્ડ કુ.

4.ઓઝા બુક સ્ટોર 
5.ભાવનગર બુક સ્ટોર
6.સુપર બુક સ્ટોર 
7.સ્ટુડન્ટ બુક સ્ટોર
8.પ્રાગ બુક સ્ટોર 

 •  અમરેલી 
 • 1. ઓલ્ડ એન્ડ ન્યુ બુક સ્ટોર

 

 • સાવરકુંડ્લા

     1.હીર એકેડ્મી

 • સુરત

1.સ્વસ્તિક બુક સ્ટોર

2.લકી બુક સ્ટોર

3.મૌલિક બુક સ્ટોર
4.ગજાનંદ પરિમલ

5.કેરિયર બુક સ્ટોર

6.યુવા ઉપનિષદ 
7.સુરત બુક સ્ટોર 

 • બોડેલી

1.એસ.ટી.બુક સ્ટોર

 • રાજકોટ 

1.રવિ પ્રકાશન

2.સ્ટુડન્ટ બુક સ્ટોર

3.રાજેશ બુક સ્ટોર

4.એસ.ટી. બુક સ્ટોર બસ સ્ટેન્ડ
5. યોગી પ્રકાશન 

 • આણંદ

1.આશિક બુક સ્ટોર

2.એસ. ટી. બુક સ્ટોર

 • ગાંધીધામ

1.એ.એચ.પંડ્યા – 9825225212

 • મોરબી

1.ગૌસ્વામી બુક સ્ટોર 
2.એક્ટિવ એકેડેમી (૮૮૬૬૯૫૫૯૭૭)

 • મોડાસા

1.આર્યન બુક સ્ટોર 

2.મોર્ડન બુક સ્ટોર

 • વલ્લભ વિદ્યાનગર

1.સ્ટુડન્ટ બુક સ્ટોર

 • વલસાડ

1.પ્રકાશ ભાઈ તાયડે

2.અંકુર ન્યુઝ એજન્સી

3.પારુલ એજન્સી
4.મહાવીર સેલ્સ

 • ભરૂચ

1.ચોઈસ સ્ટેશનરી 
12.પ્રજાપતિ બુક સ્ટોર 

 • નડીયાદ

    રેલ્વે બુક સ્ટોર

 • ભુજ

1.ચાર્લી કોલેજ લાઈબ્રેરી

2.ક્રોસવર્ડ બસ સ્ટેન્ડ બહાર

 • જેતપુર

1.એસ.ટી. બુક સ્ટોર બસ સ્ટેન્ડ 

 • હિમ્મતનગર

1.કોટડીયા બ્રધર્સ

 • થરા

1.શક્તી ક્રુપા બુક સ્ટોલ

 • વાંસદા

1.રાજકોટવાલા સ્ટેશનરી

 • ઈડર

1.લીબર્ટી બુક સ્ટોર

2.એસ.ટી. બુક સ્ટોર

 • બારડોલી

1.રમેશ ટ્રેડર્સ

2.એસ.ટી.બુક સ્ટોર 
3.એસ.ટી. બુક સ્ટોર

 • વ્યારા

1.કલ્પેશ કિતાબ ઘર

 • જામનગર

1.આનંદ બુક સ્ટોર
2. પારસ બુક સ્ટોલ

 • જુનાગઢ

1.ભવાની બુક સ્ટોર

2.જલારામ બુક સ્ટોર

3. જગદીશ  બુક સ્ટોર

4. મોશન એકેડેમી, મોતીબાગ પાસે

 • બોટાદ

1 નોલેજ પાવર પ્રકાશન, ગીરીરાજ કોમ્પ્લેક્ષ, ફોન ૯૮૨૪૩૪૮૯૮૦

૨.નીરજ બુક સ્ટોલ કષ્ટભંજન કોર્નર શિવનાં મંદિર વાળી શેરી, ઘનશ્યામ નગર, ગઢડા રોડ બોટાદ (૮૧૫૬૦૯૦૦૨૬)
3.વાસાણી બુક સ્ટોર
4.મહાવીર બુક સ્ટોર

 • પાટણ

1.મોર્ડન બુક સ્ટોર

2.એસ.ટી. બુક સ્ટોર બસ સ્ટેન્ડ

3.ગર્ગ લાઈબ્રેરી

 • પોરબંદર

1.વિભા બુક સ્ટોર
2. TIMES OF INDIA
અશ્વિનભાઇ ચોલેરા 

 • ભાટિયા

1.ઉમિયાજી સ્ટેશનરી

 • વિસનગર

1.સરસ્વતી બુક વર્લ્ડ

2.ગૌરવ લાઈબ્રેરી

 • કેશોદ

1.વૈભવ બુક સ્ટોર
2.અતુલ બુક સ્ટોર

 • માંગરોળ

1.ડિલક્ષ બુક સ્ટોર

2.યોગી સ્ટેશનરી

 • વેરાવળ

1.હરગોવિંદ એન્ડ સન્સ.

2.વ્યંકટેશ બુક સ્ટોર, sbi સામે

2.સંદેશ ન્યુજ એજન્સી, બસ સ્ટેન્ડ બહાર

4.ન્યુ મેગ્નેટ ઓનલાઇન.બસ સ્ટેન્ડપાસે,આનંદ ધામ કોમ્પ્લેક્ષ.

 • કોડીનાર

1.શિવમ સ્ટેશનરી, છારા ઝાંપા

 • સુત્રાપાડા

1.વિકાસ બુક સ્ટોર

 • ઉના

1.જયભારત બુક સ્ટોર

 • માળિયા હાટીના.

1.તુલસી બુક સ્ટોર. બસ સ્ટેન્ડ સામે.

2  રાજશ્રી મોબાઇલ ફોન. 9714195601

 • મહુવા 

કિતાબ ધાના બુક સ્ટોર 
આશોપાલવ બુક સ્ટોર 

 • પાલીતાણા 

નોલેજ બુક સ્ટોર 

 • તળાજા 

કલ્પના બુક સ્ટોર 
ઓમકાર બુક સ્ટોર

3 Replies to “હાલમાં ઉપલબ્ધ બુક સ્ટોર્સ ની યાદી.”

Ninama girish Dahod

January 29, 2018 at 1:10 pm

Very nice

Reply

Hathiya Rajesh Kumar

February 1, 2018 at 5:02 pm

Supper book

Reply

TUSHAR VALJIBHAI DAFDA

February 3, 2018 at 4:15 pm

Nice book

Reply

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *